La ridícula polèmica de l’escola de natura des Castell

Aquests dies, as Castell, s’ha iniciat una polèmica entorn a la proposta de rehabilitació de l’escola de natura de Trebalúger que ha portat als diferents partits polítics del nostre municipi a un creuament de declaracions a través de premsa i xarxes socials que al nostre parer resulta una polèmica ridícula.

La polèmica neix arran d’una moció que va presentar el PSOE des Castell que demanava els següents punts d’acord:
1. L’Ajuntament des Castell redactarà o encarregarà el projecte de rehabilitació de l’edificació de l’escola de natura de Trebalúger i procedirà a la programació per a l’execució de les obres.
2. L’Ajuntament farà les gestions necessàries per obtenir finançament per part del Consell Insular, el Govern Balear i/o altres organismes públics.

Doncs bé, una vegada presentada la moció s’obrí el respectiu torn de paraules i resultà que tots els partits amb representació municipal estaven d’acord a rehabilitar l’escola de natura, fins i tot resultà que tots els partits ho duien en els seus respectius programes electorals, però, oh sorpresa! comencen una sèrie de retrets absurds entre partits, que si nosaltres fa tres anys que hi estam treballant, que si vostès no han fet res en aquests temps i ara pretenen que els aprovem les mocions, que si a nosaltres ningú no ens marca l’agenda de treball, que si primer s’ha fer la rotonda, etc. etc. Després del torn de paraules es passà a la votació de la moció, i quin va ser el resultat?, doncs ni més ni manco que set vots en contra (de l’equip de govern del PP i UMe) i sis a favor (tota l’oposició).

Des del PSM Més per Menorca trobam ridícul que una moció que havia de comptar amb la unanimitat de tots els grups, com així va quedar clar en l’exposició de tots els portaveus, quedi denegada per un problema entre partits o per qui la presenta o la deixa de presentar. Si en un tema en què tots estam d’acord, rehabilitar l’escola de natura, no som capaços d‘anar tots a una i acordar la manera de fer-la realitat, malament anam.

Estam convençuts que aquesta no és la millor imatge que pot donar el nostre consistori davant els ciutadans des Castell.

Grup Municipal PSM Més per Menorca Es Castell