La salut d’AMINETU HAIDAR corre un greu perill

Escrit publicat per Ramon Orfila

La cruel decepció causada pel fracassat intent de traslladar Aminetu Haidar al Aaiun ha mostrat una vegada més  fins quin punt els governants del Marroc poden arribar a ser insensibles  a qualsevol plantejament humanitari. El Govern Espanyol, d’altra banda, sembla no tenir cap capacitat de pressionar al Marroc, la qual cosa es un símptoma d’una perillosa debilitat diplomàtica dels governants espanyols que, mes prest que tard,  ens ha de passar factura quan el rei del Marroc, envalentonat per la poca decisió d’Espanya pressioni en altres qüestions, ja siguin Ceuta o Melilla o qualsevol altra.

Esta prou clar que el ministre Moratinos ha demostrat un alt nivell d’incapacitat per resoldre aquest problema, un problema que ara recau essencialment sobre el govern espanyol, precisament per la seva poca habilitat quan va permetre que Aminetu entrés, a la força,  al territori espanyol de manera il,legal. Es l’hora per tant que sigui el propi President del Govern qui tengui iniciatives al respecte, i que es cridi a actuar al monarca espanyol. Algú creu que el rei del Marroc podria contestar amb un NO a una petició concreta del Rei d’Espanya demanant que deixi tornar Aminetu a casa seva? Cal recordar que el rei d’Espanya era tractat de   germà pel Rei del Marroc ¿
No mereix una gestió del Rei el poder salvar una vida que se’n va per moments?

La salut de Haidar, ja molt precaria abans de la seva vaga de fam, es deteriora per moments i es urgent que tots els que estimam el poble del Sàhara o que creim en la llibertat i els drets dels pobles actuem, de manera urgent, instant a les autoritats, al mes alt nivell, d’Espanya a actuar amb urgència, decisió, i amb l’autoritat moral que ens dóna el fet de ser l’antiga potencia colonial i pel fet que la vida d’Aminetu es juga aquí, a territori espanyol.

Ara ja no es pot callar més, qualsevol silenci esdevé una greu complicitat amb la cruel decisió dels governants i el Rei del Marroc de deixar que la defensora dels drets humans dels sahrauís mori en defensa de la seva dignitat i la dignitat i els drets del seu poble  Es necessari que s’escolti un clam de veus a favor de la vida, i açò es cada vegada més urgent.