La transferència de la promoció turística és una presa de pèl

Mantenir l’Agència de Turisme Balear resta al Consell i genera duplicitats

El PSM Més per Menorca considera una “presa de pèl” i un error la intenció del Govern de fer el traspàs de promoció turística sense suprimir l’Agència de Turisme Balears. Com ja han manifestat en diferents ocasions, Maite Salord i Nel Martí consideren que aquesta fórmula converteix el procés en un traspàs de mínims, resta recursos al Consell i generarà duplicitats. La lògica de mantenir l’ATB torna ser la lògica centralista de Balears que parteix de la premissa que les parts -els consells- no són capaços de coordinar-se en allò que faci falta, i que cal un organisme suprainsular, en mans del Govern, per a ordenar les parts.

turistes

No podem acceptar que l’ATB mantengui un pressupost de 18,4M€ mentre a Menorca ens arriba la ridícula quantitat de 893.000€ i amb la perspectiva d’arribar, el 2017, a la quantitat insuficient també, de 1,5M€. Amb els tècnics i el personal dels consells insulars és pot fer perfectament el que és vulgui, sense administració ni personal ni òrgans afegits. L’ATB és l’excusa de sempre per a no atorgar als consells més autonomia i capacitat de decisió”.

La portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular, Maite Salord, afirma que “no podem acceptar una transferència tan mal dotada com aquesta. És clarament insuficient i, sobretot, una burla als menorquins que esperam que el president Tadeo no accepti. Estam disposats a col·laborar per fer un front comú en defensa dels interessos de Menorca i els menorquins però hi ha d’haver una actitud ferma des del PP de Menorca.”

Com ja hem demanat en moltes ocasions, el diputat Nel Martí considera que “el que ha de fer el Govern de les Illes Balears és eliminar l’Agència de Turisme Balears de forma paral·lela al traspàs de la competència en matèria de promoció turística, transferint i desconcentrant les tasques que ha portat a terme fins ara l’esmentat ens i articular el nou marc promocional de l’arxipèlag de les Illes Balears d’acord sempre amb la voluntat dels consells insulars, institucions d’autogovern de cada illa amb la competència pròpia de promoció turística.”

Finalment, no podem deixar de destacar la insistència del Govern Balear, en el seu comunicat oficial, a fixar els límits de la seva actuació (“d’acord amb el Govern de les Illes Balears”, “coordinació amb el Govern de les Illes Balears”, etc), la qual cosa ens fa pensar que no estan disposat a deixar de tutelar la gestió feta pel CIM i posen condicions a l’autonomia del govern insular. En definitiva, sembla, ben bé, que no creuen en l’autonomia del Consell Insular de Menorca.