Traspàs del Llatzeret

El PSM Més per Menorca ha demanat la creació d’una comissió àmplia i representativa per decidir el seu futur ús o usos

La portaveu del PSM Més per Menorca al Consell Insular, Maite Salord, va plantejar, després de la Comissió de Govern extraordinària de dia 28 d’agost del 2014 (en ser extraordinària, no admetia torn obert de paraules), la necessitat de crear una comissió, d’abast insular, liderada pel CIM, per tal de decidir, des del debat rigorós i el consens, el futur ús o usos del Llatzeret.

llatzeret

La proposta va ser ben rebuda per part de l’equip de govern del CIM i, per això, i davant la falta de notícies al respecte i la imminència del traspàs de la gestió al Consell, dia 8 d’octubre de 2014, vam registrar la següent pregunta:

“Atès que la portaveu del PSM Més per Menorca va manifestar (…) que consideràvem fonamental poder consensuar aquests usos amb els representants del municipis de l’illa i del CIM (equip de govern i oposició), així com amb entitats que es consideri que poden fer aportacions al debat, proposta que va ser ben acollida per tots els membres assistents, també pel President.

La nostra pregunta és:

S’ha fet o es pensa fer cap gestió en aquest sentit?”

Així, com afirma Maite Salord, “ tot i que, com ja vam manifestar en el seu moment, la dotació amb què arribarà el traspàs del Llatzeret és insuficient perquè no reflecteix el cost real i, per això, el Govern Balear, via Llei de Finançament dels Consells, es veu obligat a afegir 600.000€ per compensar el que no paga Madrid, pensam que, en aquest moment, la prioritat és definir bé l’ús o usos que se li volen donar i fer-ho des del debat, el diàleg i el consens”.