Les necessitats d’una compensació justa del desplaçament sanitari i d’una gestió adequada de la residència segueixen sent avui una realitat

Fa pocs dies el Govern de les Illes Balears va anunciar que el desembre del 2015 l’Hospital Mateu Orfila disposarà del servei de radioteràpia. Llavors, el PSM Més per Menorca va expressar la seva satisfacció, sempre i quan aquest servei s’ofereixi amb les mateixes garanties tècniques i professionals que les actuals a Son Espases.

Tot i açò, els menorquinistes, a través de la seva portaveu al Consell de Menorca, Maite Salord, van expressar que en cap cas aquest compromís del Govern havia de suposar cap renúncia en una qüestió tan bàsica i essencial com és el tema de la regulació de les compensacions per desplaçament i de la residència de malalts i/o acompanyants en tractament de curta o llarga durada.

En aquest sentit, Nel Martí, diputat, recorda que, segons la informació facilitada pel Govern en resposta parlamentària, des del gener del 2010 a l’agost del 2012 es van desplaçar a Son Espases 2.809 malalts i 2.507 acompanyants, tots ells menorquins. Un total de 5.316 desplaçaments que es fan molt enfora dels 400 desplaçaments per any (i 80 malalts) que, segons el Govern, es reduiran amb la implantació del servei de radioteràpia a Menorca. Dit d’una altra manera, les necessitats d’una compensació justa del desplaçament i d’una gestió adequada de la residència segueixen sent avui una realitat, tot i el compromís del Govern per al 2015.
Amb el comunicat s’adjunta un full informatiu que l’Ib Salut de les Illes Balears dóna als malalts menorquins, on es resumeixen les compensacions per desplaçament per raó d’assistència sanitària. Com es pot veure, per exemple, la dieta d’un pacient en tractament ambulatori i del seu acompanyant és de 7 euros per dia i persona; o el límit d’una nit d’hotel és de 36 euros per a pacient, sempre i quan es justifiqui amb factura i es facin els tràmits pertinents (sinó la compensació és de 14 euros).

La realitat és que aquest sistema a més de ser desequilibrat en les quanties, és burocràtic (fet que fa que molts malalts no acabin rebent les corresponents peticions de compensació, especialment quant hotel), lent (encara es deuen compensacions del 2011) i opac (els usuaris reben un ingrés bancari sense cap informació detallada el mateix).
És per aquest motiu que el PSM Més per Menorca ha presentat una proposta al Consell de Menorca i al Parlament de les Illes Balears instant al Govern de les Illes Balears a modificar la regulació de les compensacions per desplaçament, amb una nova ordre, que contempli nous criteris pel que fa als punts 2, 3 i 4 de l’article 1 de l’Ordre 1322 de la Conselleria de Salut i Consum, de dia 19 de gener de 2011. En aquest sentit la proposta:

1. insta el Govern de les Illes Balears a modificar l’ordre vigent que regula les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears per raó d’assistència sanitària, d’acord amb els següents criteris i quantitats mínimes:
1.1. S’estableix una dieta per al pacient no hospitalitzat, i per a l’acompanyant (tant de pacient hospitalitzat, com amb tractament ambulatori o de consulta mèdica), per persona i dia. Mínim 14 euros.
1.2. S’estableix una dieta amb pernoctació per al pacient no hospitalitzat (consulta mèdica o tractament ambulatori) i per a l’acompanyant, per persona i dia. Mínim 50 euros. La dieta amb pernoctació no es condicionarà a la presentació de factura o altre justificant.
1.3. S’estableix el concepte de desplaçament dins l’illa, per viatge. Mínim 24 euros a Palma, i 34 euros a la Península.
1.4. S’estableix l’obligació per part de l’Ib-Salut de fet efectiu el pagament de les compensacions esmentades en un termini màxim de 3 mesos. En cas contrari s’incorporaran interessos de demora.
Els mínims fixats només pretenen evitar una compensació menor a l’actual, deixant al Govern la seva quantificació més precisa i justa. Per altra banda, tal com s’ha esmentat abans, la necessitat d’una residència per a malalts i/o acompanyants segueix sent vigent. Així, la proposta presentada:
2. insta el Govern de les Illes Balears a planificar i consensuar amb les associacions de malalts una residència vinculada a l’Hospital de Son Espases per a l’hostatge de pacients i/o acompanyants de Menorca, Eivissa i Formentera, en tractaments de curta i llarga durada.
Els menorquinistes volen que aquesta demanda sigui una prioritat del Govern, i per tant que ja sigui una realitat en el pressupost de la CAIB del 2014. Per açò,
3. insta el Govern de les Illes Balears a incloure en el pressupost de la CAIB del 2014 una partida de 500.000 euros per a escometre l’inici de la residencia per a pacients i/o acompanyants del Servei de Salut de les Illes Balears.

Amb els punts 2 i 3 de la proposta, Maite Salord i Nel Martí volen rompre amb la visió mallorquino-cèntrica del que significa un hospital de referència a una comunitat autònoma fragmentada en el territori. L’Hospital de Son Espases, ubicat a Mallorca, és l’hospital de referència de tota la Comunitat Autònoma, i per tant també de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Açò vol dir que els ciutadans d’aquestes illes han de tenir les mateixes oportunitats -i uns costos equiparables- als de la resta de la comunitat autònoma, i han de disposar de recursos específics per tal que la qualitat de la seva atenció sanitària sigui l’adequada. En aquest sentit el tema de l’acompanyament i de l’allotjament en tractaments de curta i llarga durada són fonamentals.

La demanda de la residència vinculada a Son Espases és una demanda història de les associacions de malalts de Menorca que ara, amb el compromís del servei de radioteràpia, han tornat a reiterar.

Abonament despeses desplaçaments malalts pàg 1

Abonament despeses desplaçaments malalts pàg 2