Llum verda per completar les tasques de neteja d’una parcel·la municipal de la colàrsega del port de Ciutadella

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella va acordar, el passat 9 de desembre, donar llum verda a les tasques de neteja d’una parcel·la municipal del tram final del pla de Sant Joan, a la zona de la colàrsega del port de Ciutadella.

L’actuació consistirà en el desbrossament i la neteja del pont de Dalt es Penyals, a la banda del canal dels Horts.

L’acció se centrarà, doncs, en els laterals del pont de Dalt es Penyals, construït el segle XIX, que és de propietat municipal i connecta la zona del centre històric amb la plaça de Dalt es Penyals, per damunt el canal dels Horts i del pla de Sant Joan.

S’ha constatat que, en el lateral del pont corresponent al canal dels Horts, hi ha uns talussos amb vegetació que no s’han mantingut en condicions durant molts anys, i que estan en pitjor estat que els de la banda del pla de Sant Joan, on es va actuar aquest estiu passat.

Per tot plegat, des de l’Ajuntament es considera urgent fer una actuació de neteja i desbrossament per, entre altres motius, poder comprovar l’estructura i l’estat del pont, ja que els contraforts que aguanten el pont podrien estar afectats per les arrels d’arbres i de vegetació existent, fet que podria comprometre’n l’estabilitat. A més, s’havien rebut queixes del veïnat reclamant que es netegés l’espai en qüestió per la presència de fems i rates. En qualsevol cas, com ha quedat dit, aquesta actuació donarà continuïtat a la que es va efectuar el passat estiu, amb la qual es va recuperar l’espai del final de la colàrsega, on s’hi acumulaven alguns residus urbans, hi havia una vegetació molt crescuda i s’hi necessitava podar arbres i palmeres.

El conjunt d’aquestes actuacions, a més de netejar parcel·les que han estat descuidades durant molts anys i que han estat focus de brutícia i d’acumulació de fems, també cerca recuperar un espai emblemàtic per al conjunt de la ciutadania. De fet, l’Ajuntament treballa a hores d’ara en l’elaboració d’un pla de manteniment de la zona i en futures intervencions que acabin de millorar la zona per convertir-la en un espai de referència al municipi.

 

Llum verda per completar les tasques de neteja d’una parcel·la municipal de la colàrsega del port de Ciutadella