Més de 100.000 euros invertits en la millora dels centres educatius públics de Ciutadella

L’Ajuntament de Ciutadella ha fet, durant el 2020, moltes i diverses actuacions de millora i de manteniment en diferents centres públics d’educació infantil i de primària per valor de més de 100.000 euros.

Les actuacions detallades són les següents:

  • Al CEIP Pintor Torrent, s’hi ha reparat la calefacció (6.400€) i s’hi ha instal·lat un nou joc al pati (8.400 €).
  • Al CEIP Margalida Florit, s’hi ha substituït el sistema containcendis (2.000 €) i la fusteria d’alumini (4.000 €).
  • Al CEIP Joan Benejam, s’hi ha duit a terme la substitució de la barana de ferro del balcó (1.600 €).
  • Al CEIP Mare de Déu del Toro, s’hi ha pintat l’interior de la primera planta (5.600 €), s’hi han substituït forjats de bigues (4.800 €); s’hi ha fet la instal·lació nova dels muntants d’aigua (3.900 €), la canalització d’aigües a la zona esquerra (5.100€), la substitució de la fusteria d’alumini (10.100 €), i la redacció del projecte d’instal·lació de fontaneria vista (4.000 €).
  • Al CEIP Pere Casasnovas, s’hi ha duit a terme el control de plaga de coloms (6.400 €), la reparació dels vestuaris (7.200 €), la substitució de les aixetes i dels lavabos també dels vestuaris (1.800 €), el tobogan per al pati del primer cicle (1.500 €), el sanejament i la nova coberta de la porxada (18.000 €), l’eliminació de marcs antics i de llindars (3.700 €), la substitució de canalons pluvials de recollida d’aigües (8.300 €), la redacció del projecte d’instal·lació de fontaneria vista (4.000 €), i el quadre i la instal·lació elèctrics de la cuina (5.000 €).

A més, a tots els centres, s’hi han revisat els parallamps (2.500 €), s’hi ha fet el manteniment de les calderes (1.700 €) i el subministrament de petroli.

Més de 100.000 euros invertits en la millora dels centres educatius públics de Ciutadella