Més sobre Can Saura: Intervenció al Ple Extraordinàri i moció ús de l’estació marítima pels jutjats de Ciutadella.

Instam a negociar amb el GB i el Ministeri de Justícia l’ús de l’estació marítima pels jutjats de Ciutadella.

Can Saura cultural

Des del PSM Més per Menorca hem registrat una moció a l’Ajuntament de Ciutadella on esmenta alguns dubtes respecte a la possibilitat de convertir Can Saura amb uns Jutjats, i a més, suggereix la possibilitat d’utilitzar l’antiga estació marítima, amb desús des de fa anys, com a seu dels jutjats.
És per això que, per un costat Instar a l’equip de govern a demanar per escrit al GB la seva conformitat per ubicar a Can Saura el jutjat i fer les modificacions necessàries perquè s’hi puguin ubicar i, per altre, mentre no es tengui una resposta concreta i clarificadora, Instam a l’equip de govern a paralitzar la firma del conveni amb el Ministeri de Justícia mentre no tinguem la conformitat del GB.

Can Saura i ús estació marítima jutjats

D’altra banda,Els grups municipals PSOE i PSM Més per Menorca a l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, van sol·licitar plenari urgent i extraordinari, per tractar el tema de Can Saura com equipament cultural, després de la notícia que va aparèixer per sorpresa a premsa i de la intenció de convertir Can Saura com equipament Judicial, contràriament el què se’ns havia informat i en la direcció que semblava que feia feina la regidoria de cultura.

Us adjuntam la Intervenció de la portaveu del PSM Més per Menorca al Ple extraordinari i urgent de dia 1 d’octubre de 2014, a petició PSM Més per Menorca i PSOE, per tractar el tema de Can Saura com equipament cultural.

Intervenció al PLE 1-10-2014

Audio primera intervenció:

Audio segona intervenció: