Per un traspàs real i complet de la promoció turística

El PSM Més per Menorca considera una “presa de pèl” i un error la intenció del Govern de fer el traspàs de promoció turística sense suprimir l’Agència de Turisme de les Illes Balears. Per a Maite Salord i Nel Martí aquesta fórmula convertirà el procés en un traspàs de mínims, restarà recursos al Consell i generarà duplicitats. La lògica de mantenir l’ATB torna ser la lògica centralista de Balears que parteix de la premissa que les parts -els consells- no són capaços de coordinar-se en allò que faci falta, i que cal un organisme suprainsular, en mans del Govern, per a ordenar les parts. “No, aquest no és el camí”, diuen els menorquinistes.

“Cada illa ha de poder decidir la promoció turística que més li convengui, amb la marca que més li interessi. I si aquesta és Balears, o és Espanya, o és la mediterrània,.. açò ho ha de poder decidir Menorca” afirma Maite Salord.

“Amb els tècnics i el personal dels consells insulars és pot fer perfectament el que és vulgui, sense administració ni personal ni òrgans afegits. L’ATB és l’excusa de sempre per a no atorgar als consells més autonomia i capacitat de decisió”  afegeix Nel Martí.

És per aquest motiu que el PSM Més per Menorca ha presentat al Parlament una iniciativa en la qual s’insta al Govern a fer efectiu un traspàs “complet” i “real” de la promoció turística, sense ATB’s ni fundacions balears.

Aquest és el text de la proposició no de llei: PNL Traspàs de la promoció turística i supressió de l’ATB com a ens de promoció turística

El passat 29 d’abril el President del Govern, José Ramón Bauzá, anuncià que en pocs mesos s’iniciaria el procés per a traspassar les funcions i els recursos de la competència de promoció turística als consells insulars, actualment en mans del Govern de les Illes Balears i gestionada a través de l’Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).

Així, dia 9 d’agost, el Consell de Govern, aprovà la iniciativa de traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències en matèria de promoció turística als consells insulars, amb la qual cosa s’obre el procediment ordinari per a donar compliment a l’article 70 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

En el comunicat oficial del Consell de Govern s’afirma també que amb el traspàs de promoció turística, a més de complir amb l’Estatut, “es pretén eliminar duplicitats i estructures administratives paral·leles”

La portaveu del Govern, Núria Riera, va informar també que l’ATB no desapareixeria amb el traspàs sinó que continuaria amb les activitats promocionals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ja que “la transferencia afectará únicamente a los servicios propios de cada una de las islas”.

Davant tot això, el grup parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a eliminar l’Agència de Turisme de les Illes Balears com a ens de promoció turística, de forma paral·lela al traspàs d’aquesta competència, transferint i desconcentrant les tasques de promoció que ha portat a terme fins ara als respectius consells insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a articular el nou marc promocional de l’arxipèlag de les Illes Balears d’acord sempre amb la voluntat dels consells insulars, institucions d’autogovern de cada illa amb la competència pròpia de promoció turística.