Plenari Consell Insular: Pressupostos 2014

El PSM Més per Menorca no pot compartir aquesta visió optimista que el PP té de l’estat actual en que es troba l’economia i la societat menorquina en aquest moment de crisi.

Des del nostre punt de vista, aquesta anàlisi triomfalista de les dades amaga l’autèntica problemàtica social i laboral dels menorquins. Una visió que, per desgràcia, les dades corroboren. Les dades sobre la realitat social de l’illa que dóna Càritas, per exemple, dibuixen un panorama gens encoratjador: confirmen el procés d’empobriment de la societat menorquina. Augmenten les persones sense ingressos i sense feina que han de ser ateses i que demanen, sobretot, ajudes per a alimentació i habitatge. Estam parlant de la pèrdua de la dignitat de les persones i famílies afectades per una crisi que, simptomàticament, ha engreixat les economies altes i ha enfonsat les classes treballadores.

Segons el PSM Més per Menorca, els pressupostos per a 2014 són irreal i ficticis, uns pressupostos que ens diuen que són uns pressupostos provisionals, una vegada més, i que aquest any, ara per un principi de prudència, no s’incorpora els diners que li pertoquen al CIM per la llei de finançament del consells (ja que la nova llei no està aprovada) ni es té en compte els sistema de bestretes. És a dir, ens tornam a trobar amb un pressupostos que no són reals i que variaran substancialment.

No podem concebre una illa Reserva de Biosfera en què es davallen els ajuts per fomentar l’agricultura ecològica i es manté la reducció del 50% del CARB, una de les propostes més aplaudides a les Jornades de 20 anys de Reserva de Biosfera. Està clar que el PP aposta per un model d’illa que no és el nostre. Com es pot veure en els pressupostos de 2014, el PP “aposta per instruments que fomenten la pressió damunt el territori, com la modificació del PTI (o norma transitòria) que no acaba d’arribar. De moment, tot ha estat gastar doblers sense resultats visibles, i aquest ja és el tercer any.

Un pressupost són nombres però també fixa objectius i prioritats. Si ens centram, només, en el primer aspecte, el comptable, no tenim res a retreure, excepte que voldríem que fos més real. Quan entram a valorar les prioritats que reflecteixen els nombres, no les paraules, evidentment, no les podem compartir. Per això, el vot del PSM Més per Menorca als pressupostos del 2014 al Consell Insular és contrari. Per pura coherència amb el model de Menorca que defensam i volem.

 

 

Intervenció Consellera Maite Salord Ple pressupostos 2014 CIMe