El passat dijous 14 de novembre al plenari de l’Ajuntament de Ciutadella el grup PSM més per Menorca va presentar 3 mocions, un prec i cinc grups de preguntes. A part d’això també es va presentar un prec conjunt amb la resta de grups de l’oposició (PSOE i UPCM) i un acord amb tots els grups del consistori (PP, PSOE i UPCM).

Moció pressupostos generals 2014
La precària situació del sistema de finançament autonòmic balear que es deriva dels pressupostos generals de l’estat, aprovats dia 27 de sempre, que cada dia implica un greuge més gran pel que fa als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears en relació als de la resta de l’Estat ha fet que el PSM més per Menorca demanes al plenari a que instés al Govern de l’Estat a retirar el projecte de Llei de PGE 2014, a que instés al Govern de les Illes Balears a negociar amb el Govern central un nou sistema de finançament que millori l’actual i a que l’Ajuntament de Ciutadella suggereix als diputats, diputades, senadors i senadores del PP i el PSOE elegits per la circumscripció de les Illes Balears a esmenar el projecte de PGE 2014.
Després de les esmenes el s punts 1 i 3 van ser aprovats amb els vots de PSM, PSOE i UPCM i el punt 3 va ser aprovat per unanimitat.

Moció aparcament Cala en Turqueta i platges verges
El passat estiu el Consell Insular de Menorca va dur a terme les obres d’acondicionament d’un parking a la platja de Cala en Turqueta sense permís i provocant un increment excessiu de banyistes amb la conseqüent degradació de l’entorn i de la imatge turística en una illa. Per aquest motiu es va demanar a l’equip de govern que no autoritzes nous aparcaments ni a Cala Turqueta ni a cap altra platja verge de Ciutadella , tot tenint en compte els Plans especials ANEI’s.
La moció va se esmentada i s’hi va afegir un tercer punt en el que es demanava que l’Ajuntament obrís un expedient al Consell Insular. Els punts 1 i 2 no van ser aprovats en tenir el vot contrari de PP i UPCM i el punt 3 va ser aprovat en tenir el vot favorable de PSM, PSOE i UPCM.

Moció programa “Sortim al carrer”
El PSM més per Menorca va demanar al ple municipal que es torni a celebrar el 2014 la mostra d’entitats “Sortim al carrer” ja que aquesta mostra s’ha de realitzar cada 4 anys (l’última vegada es va realitzar al 2010), es una mostra que compta amb un nombre important d’entitats que organitzen activitats en àmbits molt diversos (en la darrera edició van participar fins a 115 entitats) i també és una oportunitat per reconèixer la important feina altruista que realitzen moltes persones a Ciutadella.
La moció va ser aprovada per unanimitat.

Prec sobre la piscina
Es va demanar a la regidoria d’esports que informés sobre quin va ser el procediment seguit per tal d’acabar de solucionar el tema de la piscina de Ciutadella i quins eren els motius que havien provocat el canvi de criteri per tal d’aclarir el problema amb els treballadors.

Preguntes sobre el programa eduquem amb l’esport
Es va demanar a la regidoria d’esports determinades qüestions relacionades amb el programa Eduquem amb l’esport ja que feia unes setmanes que s’havia realitzar una jornada per potenciar aquest programa.

Preguntes sobre Junta tècnica de Sant Joan
Es van realitzar a la regidora de festes preguntes sobre la creació de la Junta tècnica assessora històrica de les festes de Sant Joan.

Preguntes sobre la futura estació d’autobusos
Es van realitzar al batlle preguntes referents al canvi d’ubicació de l’estació d’autobusos des de la plaça Menorca a la via perimetral.

Preguntes sobre la gestió de l’Ecoparc
Es va demanar a la regidora de Medi ambient informació sobre l’estalvi econòmic que ha suposat que l’Ecoparc passi a gestionar-se a través del Consorci de Residus.

Preguntes sobre el programa Hogares Verdes
Es va demanar a la regidora de Medi ambient informació sobre l’estat de desenvolupament del programa Hogares Verdes.

Prec neteja edificis municipals (compartida amb PSOE i UPCM)
Els tres grups polítics que conformen l’oposició a Ciutadella van demanar a l’equip que Govern que convoqui una Junta de Portaveus extraordinària i urgent per tal d’informar a l’oposició dels motius que van portar a l’equip de Govern aprovar de forma unilateral (aprovada per Junta de Govern de dia 6 de febrer de 2013) un nou retall en les partides destinades a la neteja de centres educatius i edificis municipals no contemplat al pla de sanejament de l’Ajuntament de Ciutadella aprovat per unanimitat. L’equip de Govern va acceptar les demandes fetes per l’oposició i va convocar la Junta de Portaveus.

Acord per a l’eliminació de la violència contra les dones (conjunt amb PP, PSOE i UPCM)
Tots els grups polítics de l’Ajuntament de Ciutadella van acordar aprovar un manifest en contra de la violència de gènere contra les dones.

 

Documents presentats:

Moció pressupost generals de l’estat 2014

Moció aparcaments platges verges

Moció tornar a celebrar el 2014 el Sortim al carrer

Prec neteja conjunt PSM, PSOE i UPCM

Prec piscina

Pregunta eduquem l’esport novembre13

Preguntes Junta Sant Joan i busos

Preguntes Ecoparc i Hogares Verdes