Plenari del mes de juny a l’Ajuntament de Ciutadella: moció i preguntes

Moció per reduir les llistes d’espera als serveis socials municipals de Ciutadella

Actualment el nombre d’usuaris de diversos serveis socials municipals ha anat creixent els darrers anys per mor de la greu situació de crisi econòmica, fet que ha implicat una redistribució de les tasques del personal destinat a cada servei per tal de poder donar resposta de la manera més eficient possible a la ciutadania.

Ca Sa Millonaria

A part d’això, les partides destinades a ajuts socials s’han anat incrementant per poder donar cobertura a les necessitats més bàsiques a les quals moltes persones no poden fer front i els recursos de personal de l’àrea municipal de serveis socials durant aquest mandat s’han vist incrementats de forma puntual, però que davant una situació excepcional com és l’actual no resulten suficients per donar una resposta integral i el més òptima possible,

L’any 2013 el Servei de Menors i Família va atendre el passat 2013 a 94 famílies, i pretén abordar, des d’una perspectiva interdisciplinar i sistèmica, problemàtiques i dificultats de caire relacional, psicològic, educacional, social… en el sí de la convivència familiar; el que implica un pla de feina exhaustiu amb cadascuna de les famílies, un seguiment continuat… la implicació de diversos professionals i d’un seguit de diverses sessions per incidir en la problemàtica.

Actualment el Servei d’Ajuda a Domicili, en una atenció bàsicament a persones dependents, tot i atendre aproximadament a 180 usuaris, va acabar el 2013 amb una llista d’espera de 34 persones i com que la situació econòmica d’aquest ajuntament es preveu que millori lleugerament pel proper exercici pressupostari i com que pel PSM Més per Menorca els serveis socials municipals són la porta d’accés als ciutadans a una atenció bàsica, són el pilar fonamental d’aquest ajuntament per tal de garantir unes mínimes condicions de benestar, de dignitat, a qualsevol persona, creiem que és necessari treballar des de l’ajuntament en estreta col·laboració amb les entitats socials que també estan donant resposta a les necessitats bàsiques de molts de ciutadans.

Es per tots aquests motius que el Grup Municipal del PSM Més per Menorca va proposar que el ple de l’ajuntament aprovàs instar a l’equip de govern a reduir les llistes d’espera i millorar l’atenció integral dels usuaris als distints serveis socials municipals, preveient els mitjans necessaris al pressupost de 2015 i a demanar assessorament a les entitats socials al sí del Consell Municipal d’Acció Social i a treballar-hi colze a colze per determinar quines han de ser les prioritats a reforçar.

La moció va ser aprovada per unanimitat.

 

Preguntes

Les preguntes fetes en aquest plenari han fet referència a:

– Finançament entitats culturals

Segons teníem entès, en el pressupost de l’ajuntament de l’any 2014 no apareixien partides relatives a finançar o subvencionar activitats culturals, esportives, juvenils,… excepte per algunes associacions socials específiques. A més l’equip de govern ha reiterat en moltes ocasions que la situació econòmica de l’ajuntament no permet recolzar econòmicament les activitats realitzades per les entitats de Ciutadella. Fa dies al diari Menorca vam veure que s’havia subvencionat el viatge d’una entitat a Barcelona, fet que va confirmar el Batlle, per això vam demanar un seguit de preguntes referents a aquest fet i al canvi en la política de l’Ajuntament.

El batlle va justificar el finançament amb 5.000€ al viatge com un acte excepcional i una decisió de l’equip de govern.

– Observatori Canal Salat

Des del PSM Més per Menorca vam demanar que ens informessin del Conveni que ja fa més de tres anys que s’ha de firmar entre l’Ajuntament i el Cercle Artístic que ha de possibilitat la utilització de l’observatori que està en desús a la zona del Canal Salat.

Ara sabem que el Conveni està redactat de fa més d’un anys però encara hi manca l’informe jurídic per tal que es pugui signar.

– Quiosc del Born

Al plenari del mes de febrer es va informar a l’oposició que abans de Sant Joan s’hauria rescindit el contracte amb l’empresa que gestiona actualment el Quiosc des Born i que ja hi hauria una altra empresa. Com que des de l’oposició encara no teníem cap tipus d’informació al respecte, vam demanar en quin estat es troba aquest procés.

Aquest procés actualment està pendent de resoldre les al·legacions que ha presentat l’empresari que encara gestiona el Quiosc des Born.

– Actes web municipal

En reiterades ocasions hem preguntat a l’equip de govern del PP de l’Ajuntament perquè no es duen a plenari les actes del Ple per aprovar i per què no es pengen les actes de les Juntes de Govern aprovades. A dia d’avui la darrera acta de Ple penjada a la pàgina web de l’ajuntament és de dia 14 de juny del 2012, és a dir, de fa més d’un any i mig i la darrera de la Junta de Govern és de dia 20 de març de 2013, és a dir, de fa més d’un any. Des del PSM Més per Menorca entenem que això no és el concepte de transparència que s’ha de tenir, per això vam demanar quan es fiava dur les actes de Ple a aprovar i quan es penjarien les actes de les Juntes de Govern aprovades.

Les actes es van penjar al web el dia abans del plenari. Casualitat?

– Taxa per OVP (ocupació de la via pública)

De l’aprovació l’Ordenança d’OVP en surten una sèrie de dubtes que van relacionats amb la ordenança fiscal número 30, tal com ja vam manifestar al darrer ple i tenint en compte la clàusula derogatòria de la Ordenança d’OVP, tenim els nostres dubtes que l’aplicació de l’ordenança aquest estiu no dugui implícit la modificació de les taxes que paguen alguns establiments.

Estat d'algun carrer

– Estat carrers Ciutadella

En preguntes fetes a anteriors plenaris referents a obres i estat de paviment de carrers el regidor de Serveis Generals va contestar que ne 15 dies es realitzarien. Com que ha passat aquest període de temps, vam reiterar les preguntes esperant obtenir una resposta diferent a “15 dies” o la “setmana vinent”.

Saben que durant els propers dies es seguiran fent feines de manteniment als carrers de Ciutadella.

– Projecte intersecció Camí Sant Joan de Missa i Carrer Sa cova des mussol

A Ciutadella queda pendent realitzar les obres derivades del projecte d’intersecció entre el Camí Sant Joan de Missa i el Carrer Sa cova des mussol, obres que s’havien de realitzar abans de Sant Joan. Vam preguntar si realment es pensava executar aquest projecte.

De moment des de l’equip de govern no tenen planificat dur a terme l’execució d’aquest projecte i no saben quan es farà.

– Camp Son Marçal

Vam demanar al regidor de Serveis Generals si ens podria facilitar una còpia dels pressupostos i del projecte de reconstrucció de la paret del Camp de Son Marçal que va caure a l’hivern i que en plenaris anteriors va dir que tenia previst fer durant aquest estiu.

Ara ja es tenen els pressupostos i se’n facilitarà una còpia a l’oposició però encara no se sap quan s’executarà.

– Xermat camins municipals

En els darrers dies al PSM Més per Menorca hem rebut diferents queixes sobre l’estat d’alguns camins, els quals n’hi ha que els abatzers quasi fan un arc per poder-hi passar per davall. Ha començat la temporada turística, ha arribat l’estiu i els camins rurals no estan en bon estat. A part d’això, també ens han arribat les queixes d’alguns pagesos que hi passen cada dia vàries vegades. Es per açò que vam demanar a l’equip de govern si tenia intenció de xermar els camins.

El regidor de Serveis generals va contestar que no s’havia planificat xermar els camins i que no estava previst fer-ho.

– Consultes a Ports

En el plenari de l’Ajuntament, més d’un cop s’ha xerrat del tema de les ordenances municipals referides a OVP (ocupació de la via pública), horaris, etc. que regulen de manera diferent les zones del port i les del poble o urbanitzacions, pel fet de ser competents administracions diferents. Hi havia un compromís per part de l’equip de govern per tal de demanar a Ports la possibilitat d’unificar criteris. Per aquest motiu vam demanar si ja s’havien realitzar aquestes gestions.

La regidora de governació va facilitar els registres de sortida amb totes les demandes fetes a Ports.

– Instàncies no respostes

Vam demanar a l’equip de govern si pensaven respondre instàncies que havíem entrat a l’Ajuntament el mes de novembre de 2013.

El batlle va respondre que una de les dues instàncies no sabien on era i que l’altra sí que la contestarien.

– Ses Fontanelles

Vistes les informacions que han sortit al diari Menorca els darrers dies i els comentaris que ens han fet arribar alguns ciutadans, vam demanar a l’equip de govern si tenien constància de quin tipus de sol·licituds s’havien realitzat a la platja de Ses Fontanelles.

Des de la regidoria de Governació es va informar que Costes havia informat que hi havia demanades sol·licituds per posar taules, para-sols i hamaques.

Des de l’equip de govern es va informar que hi havia

– Reunió batlle i FCIB (Foment Cultural de les Illes Balears)

En el passat plenari del mes de març es van realitzar preguntes sobre una reunió que van mantenir el Batlle i FCIB. En aquell plenari no hi va haver la presència del Batlle i la regidora de cultura desconeixia els temes tractats (no va fer l’esforç de consultar-los). En aquell plenari es va afirmar que es farien arribar les respostes per escrit al grup PSM Més per Menorca, per això vam reiterar les preguntes.

El batlle va respondre que va ser una trobada de la qual no podia donar informació ja que era a nivell particular. Ho vam trobar curiós ja que l’endemà de la trobada el Diari Menorca en treia una notícia amb una fotografia inclosa.

 

Tant la moció, com les diverses intervencions dels regidors en els diferents punts del dia, com les preguntes i respostes anteriorment esmentades les podeu escoltar en el següent enllaç:

Audios plenaris Ajuntament Ciutadella

 

Els documents registrats a l’Ajuntament, amb la moció i totes les preguntes, són els següents:

Moció reduir llistes espera serveis socials Ciutadella

Preguntes Serveis Generals (obres carrers, xermar camins, Son Marçal, etc)

Preguntes Hisenda i Governació (actes web, OVP, etc.)

Preguntes Cultura (finançament activitats i observatori)

Preguntes Batlle (FCIB)