Posem com a data límit el 15 de novembre per licitar el concurs de l‘escola de música

Posem com a data límit el 15 de novembre per licitar el concurs de l‘escola de música

El grup municipal PSM Més per Menorca presentarà una moció crucial al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, per agilitzar el projecte de la nova escola de música.

Amb més de 500 alumnes matriculats, l'actual escola de música es troba dispersa en diferents espais, fet que dificulta tant la tasca del professorat com dels propis alumnes. Els pressupostos de l'exercici 2023 vam consignar una partida econòmica per a la licitació del concurs i els premis corresponents, la qual cosa subratlla la necessitat urgent de fer avançar aquest projecte abans que acabi l'any en curs.

Després de la presentació d'un prec per part del PSM Més per Menorca al plenari de juliol, on s'exigia que l'equip de govern prioritzés la tramitació i publicació del concurs de projectes, fins a la data actual no s'ha realitzat cap avanç més en aquesta licitació.

Durant la legislatura anterior, es van realitzar progressos significatius per a fer realitat la construcció de l'edifici de la nova escola de música. S'aprovaren els tràmits urbanístics necessaris i es van avançar en la redacció dels plecs tècnics i administratius per al concurs del projecte.

Per al PSM Més per Menorca és molt important proporcionar a la ciutadania unes infraestructures culturals de qualitat que mereixen i cal posar de manifest el paper fonamental de la música i la cultura en la millora de la societat.

Per tant, el grup municipal PSM Més per Menorca presenta els següents punts d'acord al Ple de l'Ajuntament:

  • Instar a l'equip de govern de l'ajuntament a donar la prioritat necessària a aquest expedient i a tramitar abans del 15 de novembre la licitació del concurs de projectes.
  • Instar a l'equip de govern de l'ajuntament a resoldre el projecte guanyador amb la major celeritat possible.
  • Instar a l'equip de govern de l'ajuntament a preveure una partida econòmica per a l'execució d'aquest projecte en els pressupostos de 2024.

 

El PSM Més per Menorca reitera la seva fermesa en la necessitat d'avançar en aquest projecte i en la creació d'una escola de música i dansa que beneficiï tota la comunitat de Ciutadella de Menorca.

La cultura i la música són elements crucials per al creixement i el benestar de la societat, i aquesta escola serà un actiu fonamental per al futur de la nostra ciutat.