Posem en marxa el nou web

Durant els propers mesos anirem pujant al web els continguts més antics.

Després d’uns mesos de feina i proves, avui ja podem posar en marxa el nou web del PSM Més per Menorca. Un web que, a més d’informar i facilitar la comunicació, ha de permetre les noves formes de participació, de consulta i de millora de la transparència que vam decidir en la passada assemblea.

D’altra banda, hem fet un esforç especial per aconseguir un web senzill, d’estructura i  dissenys, i de fàcil navegació. Alhora, hem treballat perquè fos un web compatible per PC,  Smart TV,  Smart Phones i tablet, tot i que encara estem acabant de corregir petites errades.

Per un altre costat, hem intentat que el web fos l’espai de d’on es pogués accedir a la veu del PSM Més per Menorca, que diàriament exposa, de manera i forma diferent, en les diverses xarxes socials i eines tecnològiques on som presents.

Finalment, destacar que durant els propers mesos anirem pujant al web els continguts més antics per, d’aquesta manera, aconseguir que el web també sigui un espai on es pot veure la història i l’evolució de l’actuació política del PSM Més per Menorca.

Maite Salord , coordinadora del PSM Més per Menorca, opina que “amb aquest web feim una passa més en el canvi d’estructura del PSM Més per Menorca i donam resposta a la demanda de facilitar la participació de les persones en política”.