Preguntes sobre el TIL al plenari des Castell del mes de setembre

El passat dijous dia 25 de setembre es va celebrar el plenari municipal des Castell, i en Simó Ferrando, com a portaveu del grup PSM Més per Menorca, al punt de precs i suggeriments, va fer les següents preguntes:

• Quina opinió mereix als grups de l’equip de govern, PP i PI, que amb els seus vots van avalar-lo, les recents sentencies del tribunal superior de justícia de les balears referents al projecte TIL?

imatge Mes - copia

• Quina opinió els mereix que el mateix tribunal, en les seves sentencies, afirmi que el Govern Balear ha incomplert el que estableix l’estatut d’autonomia de les Illes Balears?

• Que opinen de la reacció del Govern de les Illes Balears de no acatar les sentencies?

• Seria possible, així mateix, saber l’opinió de la nostra regidora d’educació i cultura?
Les respostes obtingudes per la portaveu del PI, van ser extenses i molt crítiques amb tot el que ha succeït aquests dies entorn del TIL, i en determinats moment coincidents amb el que pensem des del PSM Més per Menorca.

Des del PSM Més per Menorca sempre hem manifestat que el TIL no té raó de ser tal com s’ha plantejat. Defensam el trilingüisme però no imposat d’aquesta manera, i com creiem, pensam que s’ha d’implantar amb diàleg i consens amb la comunitat educativa i si no és així no pot ser d’altra manera.

El que realment ens va sorprendre van ser les respostes que vam obtenir per part dels responsables polítics del PP, tant les del batlle com les de la regidora d’educació i cultura, respostes realment decebedores.

A les tres primeres preguntes el batlle es va limitar a respondre, “que jo sàpiga, tothom te dret a recórrer”. Des del PSM Més per Menorca creiem que aquestes paraules només demostren les ganes d’imposar el TIL que té el PP i que no han entès res del que realment demana la ciutadania, que és el que diu el TSJIB: el TIL no es pot imposar d’aquestes maneres.

Més sorprenent poder encara va ser la resposta de la regidora d’educació i cultura a la última pregunta, dirigida exclusivament a ella, ja que consideràvem molt important l’opinió de la regidora d’educació ja que és la que té més contacte amb el sector educatiu. La resposta obtinguda tampoc va tenir desperdici “Feu les preguntes per escrit i ja contestaré per escrit”. Des del PSM Més per Menorca consideram que no voler respondre una pregunta d’aquest tipus en un plenari és una manera de demostrar que no és té cap tipus d’interès per la política educativa del municipi ni dels nostres infants, ja que consideram de vital importància que la regidora d’educació i cultura pugui ajudar al centre educatiu del nostre centre en l’aplicació d’aquest despropòsit de TIL.

Un cop més, des del PSM Més per Menorca des Castell hem de lamentar la manca de sensibilitat en els temes educatius per part dels responsables polítics del PP del nostre municipi.