“Presentam la proposta perquè els diputats no puguin tenir ingressos privats a més del seu sou”

El Grup Parlamentari MÉS ha registrat avui una proposta de modificació del reglament del Parlament en el punt referit a la retribució dels diputats, per eliminar la figura de la “dedicació plena”. Aquesta figura és un subterfugi que permet que alguns diputats del PP i del PSOE puguin cobrar el sou de parlamentari i, a més, percebre ingressos procedents d’activitats privades.

Des del Grup més es vol modificar el reglament del Parlament per eliminar la “dedicació plena”, subterfugi que permetia a alguns parlamentaris del PP i del PSOE compatibilitzar el sou públic amb ingressos per activitats privades.

El diputat Nel Martí  ha explicat que la proposta pretén que els diputats només tenguin dues possibles retribucions: la dedicació exclusiva (que implica la incompatibilitat del sou públic amb ingressos privats) i la retribució per dietes d’assistència als actes parlamentaris. La proposta inclou que el president o presidenta del Parlament, així com els portaveus dels grups, estaran obligats a dedicar-se en exclusiva a les tasques parlamentàries.

Proposta de modificació del reglament del Parlament per regular les retribucions dels diputats 20130919_modificacio_reglament_pib_dedicacions_exclusives