Proposam deduccions fiscals per cursar estudis superiors fora de Balears

El Parlament debatrà avui dimarts una Proposta de Llei presentada pel PSM Més per Menorca (Grup MÉS) que preveu deduccions fiscals també per inversions en energies renovables i per donacions a la investigació

“La fiscalitat és una eina eficaç i determinant per implantar aquelles polítiques que afavoreixen una societat més justa i equitativa”

La propera sessió del Parlament de les Illes Balears debatrà una Proposició de Llei presentada pel grup parlamentari MÉS amb l’objectiu d’implantar deduccions en l’Impost de Renda sobre Persones Físiques (IRPF) “que permetin corregir certes disfuncions de la nostra societat”.

Futurs estudiants universitaris

El diputat Nel Martí afirma que “tenim l’obligació d’utilitzar una eina eficaç i determinant per tal d’implantar les polítiques que ens ajuden a dibuixar la societat del present i del futur que volem. La fiscalitat ha de servir per compensar i afavorir la construcció d’una societat més justa i equitativa”.

En aquest sentit, una de les propostes recollides a la Proposició de Llei és la deducció per a cursar estudis superiors fora de l’illa. “No és acceptable que cap jove de les illes no pugui cursar els estudis superiors que desitja per causes econòmiques”. El diputat Martí planteja una deducció d’entre 1.500 i 1.600 euros, amb un límit del 40% de la quota íntegra autonòmica.

D’altra banda, la Proposició de Llei també preveu deduccions de fins el 50% de la quota íntegra autonòmica en les inversions realitzades en instal·lacions d’energies renovables per a habitatges, fins el límit de 600 euros.

I per últim, el diputat del PSM Més per Menorca planteja una deducció fiscal per a aquelles donacions que es facin a favor de centres d’investigació adscrits a la UIB i els promoguts o participats pel Govern.

“Si volem impulsar una nova economia basada en la investigació, la innovació i la societat del coneixement hem de donar un impuls important a la recerca i la investigació. Aquesta és l’economia del futur, que genera llocs de treball estables i qualificats i major productivitat. Volem que els nostres enginyers també puguin fer feina a Balears”, afegeix Nel Martí.

A continuació us adjuntam la Proposició de Llei.

20141206 PLL Deduccions IRPF