Proposam una deducció fiscal per a famílies amb fills que estudiïn fora de la seva illa

Des de la formació menorquinista hem registrat una Proposició de Llei per tal de que les famílies amb descendents menors de 25 anys, els quals cursin estudis superiors fora de la seva illa de residència, i amb uns ingressos inferiors a 35.000 euros, puguin deduir-se fins a 1.600 euros de la quota autonòmica de l’IRPF

Futurs estudiants universitaris

El PSM Més per Menorca ha presentat avui una Proposició de Llei per tal de que les famílies amb descendents o adoptats menors de 25 anys i que cursin estudis d’educació superiors fora de la seva illa de residència puguin deduir-se fins a 1.600 euros per estudiant, sempre i quan els seus ingressos siguin inferiors a 35.000 euros anuals.

Nel Martí, diputat menorquinista ha manifestat que la intenció de la proposta presentada pel seu grup és que “cap estudiant hagi de deixar de cursar uns estudis concrets per motius econòmics”. En aquest sentit, el diputat del PSM Més per Menorca ha assegurat que “aquesta deducció ja s’està aplicant a les Canàries des de l’any 2007”.

Maite Salord, coordinadora i consellera del PSM Més per Menorca també ha declarat que “la fiscalitat és una eina eficaç per corregir disfuncions conseqüència de moltes derivades, entre d’altres, les geogràfiques”. En aquest mateix sentit, Salord ha dit que la insularitat “afecta especialment a illes com Eivissa, Menorca i Formentera, on la presència d’estudis universitaris és molt limitada”. Per aquest motiu, Maite Salord també enregistrarà la iniciativa, en forma de moció, al Consell de Menorca perquè aquest li doni suport i insti al Govern a impulsar-la.

El diputat Nel Martí ha finalitzat explicant que el fet de que “centenars de joves hagin de partir per poder estudiar implica una despesa molt elevada per a les seves famílies i, per aquest motiu, considerem que s’ha d’ajudar amb recursos públics a les famílies que pateixen aquesta problemàtica”.

 

(Adjuntem la Proposició de Llei registrada pel Grup MÉS-PSM Més per Menorca).

PLL Deduccio Fiscal Estudis