Proposta del PSM Més per Menorca per als futurs usos de l'edifici del centre de Salut Canal Salat

Proposta del PSM Més per Menorca per als futurs usos de l'edifici del centre de Salut Canal Salat

El grup municipal del PSM Més per Menorca presentarà una moció al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca sobre els usos de l'edifici actualment ocupat pel Centre de Salut Canal Salat.

En la sessió del Ple del passat 23 de gener, es va posar de relleu la importància de planificar el futur d'aquest edifici una vegada que el centre de salut es traslladi a una nova ubicació a la zona de Santa Rita. En aquest sentit, el PSM Més per Menorca ha proposat que s'iniciï la preparació d'un pla d'usos per a aquest edifici i la seva adaptació als nous serveis, de manera simultània al procés de construcció del nou centre de salut perquè l’edifici del Canal Salat no quedi en l’oblit i davant la necessitat de serveis sociosanitaris al nostre municipi.

Des del PSM Més per Menorca, es vol subratllar la importància de la participació dels tècnics i experts en la definició dels futurs usos de l'edifici, amb una especial prioritat en els serveis sociosanitaris, incloent per exemple instal·lacions per a la salut mental, unitats de convalescència i de respir.

La proposta presentada pel PSM Més per Menorca al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca inclou uns punts d'acord molt clars: Instar al Govern Balear, especialment a la Conselleria de Salut, a iniciar la redacció del pla d'usos per a l'edifici actual del CS Canal Salat i a desenvolupar els projectes tècnics necessaris per a la seva implementació. A més, sol·licitar al Govern Balear que consideri les partides pressupostàries necessàries per dur a terme els plans proposats en el pressupost del 2025.

Amb aquesta moció, el PSM Més per Menorca demostra el seu compromís amb el benestar i la millora dels serveis de salut a la ciutat, garantint que l'edifici actual del Centre de Salut Canal Salat continuï contribuint al servei de la comunitat de manera eficaç i útil.

Notícies relacionades