PSM Més per Menorca, contra la pobresa al nord i al sud

“Actualment existeixen recursos suficients perquè tota la humanitat pugui viure dignament, per tant, és evident que aquest sistema no funciona”

El PSM Més per Menorca vol recordar avui, Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, que l’actual sistema provoca injustícies i desigualtat a tot el món. Maite Salord, coordinadora del PSM Més per Menorca, ha denunciat que “mentre el Govern espanyol no troba doblers per lluitar contra la pobresa, sí que en va trobar per rescatar el sector financer on es produeixen escàndols com el de les targetes opaques de Bankia”.

pobre

Bankia és una icona de la hipocresia dels governs dels països desenvolupats, que sí que varen ser àgils i eficients per salvar els bancs amb fons públics. “Sols amb 120.000 milions d’euros públics perquè es van utilitzar per salvar la banca privada, s’hagués pogut resoldre la fam al món mitjançant iniciatives com ara la concessió de microcrèdits a famílies de països del Sud, la compra de terrenys per sembrar o la construcció o rehabilitació de pous d’aigua potable. De fam, al món, moren cada dia més persones que del virus d’Ebola en un any. Sabem com es pot curar la fam: és qüestió de voluntat política”, explica Maite Salord.

Segons el nou informe sobre la inseguretat alimentaria de l’ONU, més de 800 milions de persones al món passen fam. “Actualment existeixen recursos suficients perquè tota la humanitat pugui viure dignament, per tant, és evident que aquest sistema no funciona. És això el què volem?” es demanava la corodinadora menorquinista.

Mentrestant, el Govern Bauzá ha demostrat que no té voluntat política per afrontar aquesta problemàtica. El diputat del PSM Més per Menorca, Nel Martí, ha destacat que “sense cap dubte, els darrers anys han estat els pitjors per a la cooperació per al desenvolupament des de que es treballa en aquesta matèria a les nostres illes”. Cal ressenyar que les retallades en cooperació han estat especialment dures i totalment desproporcionades si es comparem amb altres partides pressupostaries, i que els impagaments i l’eliminació de la convocatòria de subvencions durant 2 anys han afectat dràsticament a les ONGD i els seus beneficiaris. A més, “el Govern va suprimir l’Agència de Cooperació Balear, que era un òrgan que servia per agilitzar la concessió de subvencions, i ho va fer sense ni tan sols consultar al Consell de Cooperació” ha afegit Nel Martí.

“Davant d’aquesta situació, des del PSM Més per Menorca consideram que és necessari replantejar-nos l’actual model de funcionament i construir, entre tots, un nou model de cooperació més eficient, més participatiu i més transparent”.

D’altra banda, les polítiques neoliberals han fet que en 5 anys la pobresa sigui un problema crònic a l’Estat espanyol i la situació a les nostres illes es va tornant cada cop més dura. L’estat del benestar es va tornant més feble i estan succeint coses inimaginables fa un quants d’anys. En aquest sentit, el diputat menorquinista comenta que “és intolerable i una bomba de rellotgeria social que, segons la darrera enquesta de condicions de vida de l’INE, el 24’2% de la població resident a les Illes Balears està per davall del llindar de risc de pobresa, és a dir, quasi 1 de cada 4 persones. La taxa de risc de pobresa l’any 2008 era del 14% i al 2013 ja era del 27%”.

El PSM Més per Menorca es compromet a treballar per canviar aquesta situació a través de mesures com la millora de les prestacions socials, com per exemple, la millora significativa de la Renda Mínima d’Inserció per intentar reduir al màxim el número d’habitants en risc d’exclusió social. A més a més, també promourem la creació de llocs de feina de qualitat, tant al sector públic com al sector privat, per reduir les elevades taxes d’atur existents.