Que opinam de l’estudi del Govern sobre el transport aeri

El PSM Més per Menorca critica durament l’estudi sobre el transport aeri que ha encomanat el Govern, ara en període de licitació

Nel Martí, diputat de MÉS (PSM Més per Menorca) considera una provocació i un insult als menorquins que ara, el darrer any de govern, després de múltiples peticions de l’oposició, després de què el Govern manifesti (en boca del Director General de Ports i Aeroports) que “el transport aeri no és un problema” o que “és un problema que s’han inventat vostès” (referint-se a l’oposició, i a la resta que han fet propostes de millora: Consell de Menorca i Plataforma El Transport Aeri ens Ofega); ara, idò, el Govern tregui a concurs un estudi sobre la connectivitat aèria de les Illes Balears.

Aeroport de Menorca

Aquesta petició a més d’inoportuna és, si ens referim a les bases del concurs, innecessària. Segons les bases tècniques l’estudi té per objecte recollir dades del tràfic interinsular, aportacions de les administracions de la CAIB i fer una projecció de futur. “Totes aquestes dades les té o el Ministeri de Foment i AENA, o les administracions del Govern, consells i ajuntaments. Com pot ser que el Govern es gasti 37.437 euros en un estudi per recollir allò que ha fet ell o la resta d’administracions insulars? Així ho diuen les bases: “Recoger las acciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y su sector público instrumental para la promoción de la conectividad aérea de les Illes Balears”.

Per als menorquinistes el que ha de fer el Govern és liderar, juntament amb el Consell de Menorca i la resta de consells, un front comú fort i clar per resoldre d’una vegada la precària situació de la connectivitat entre illes, i entre aquestes (especialment Menorca) i la península. El Consell de Menorca ja va encomanar un estudi, i també ho va fer la Plataforma cívica menorquina. El Govern, a parer de Nel Martí, el que ha de fer és recollir l’envit i posar-se a fer feina. “El PSM Més per Menorca defensa que la connectivitat s’ha d’incloure dins el nou règim especial de les Illes Balears, incorporant les propostes del descompte al 75% (encara que sigui provisional) i/o la tarifa universal”

Nel Martí insta al Govern a retirar immediatament el concurs, i ha convocar un comissió govern-consells-societat civil per definir un pla d’actuacions urgent. “Bauzá pot dir que el turisme és el nostre petroli, però no hi ha turisme ni activitat econòmica si abans de es resol la nostra crisi aèria”

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Plec de Prescripcions Tècniques