Raons per NO assistir a l’acte de commemoració dels 20 anys de Menorca Reserva de Biosfera

“Hem signat el manifest perquè consideram que, al llarg d’aquests 20 anys, s’ha una bona feina de preservació de l’illa, i perquè en els propers 20 anys s’hi ha  de seguir fent feina”

La representant dels menorquinistes no assistirà a l’acte de commemoració dels 20 anys de Menorca Reserva de la Biosfera, tot i que ha signat el manifest, perquè entenem que els projectes que el PP té, actualment, damunt la taula, no es corresponen als principis de la Declaració: ampliació de la carretera general, Norma Transitòria (camps de golf, parcs aquàtics en sòl rústic, hotels en rústic,…), posicionament poc clar respecte del dragatge del port de Maó, nous aparcaments en rústic incomplint la legislació,  perversió de la figura de l’interés general, etc. Com tampoc afavoreix als principis de la Declaració  de Menorca Reserva de la Biosfera les normatives urbanístiques que  està aprovant el PP de les Illes, amb el vot del President del Consell, i que afecten a l’illa de Menorca, com per exemple,  el Decret de Mesures Urgents, la nova Llei General Turística,  o les que s’aproven des de Madrid, com per exemple, la Modificació de la Llei de Costes.

Dit això, volem deixar clar que sí hem signat el manifest perquè consideram que, al llarg d’aquest 20 anys, s’ha fet una bona feina de preservació de l’illa, a la qual estam orgullosos d’haver contribuït, i esperam que en els propers 20 anys es segueixi fent feina des de Menorca i per Menorca en la línea que marca la Declaració de la Reserva de la Biosfera i aquest manifest de 20 anys

Finalment, volem agrair la presència a Menorca i donam la benvinguda a Basilio Rada, Vicepresident del Comitè MaB Espanya i a Miguel Clüsener-Godt, representant de la Unesco. Així mateix, volem felicitar a les persones i entitats a les quals se’ls reconeixerà la feina feta per al desenvolupament de la Reserva de la Biosfera de Menorca: Joan Rita Larrucea, Josep Miquel Vidal Hernández, OBSAM i els expresidents del Consell Insular de Menorca.