Tancament Camí de Binigaus

Demanarem, en el proper Ple, per les actuacions que fensa fer el Consell Insular de Menorca per tornar a obrir el Camí de Binigaus 

Barreres tancades

Actualment, el camí de Binigaus es troba tancat, fet que ha provocat diverses queixes de ciutadans i entitats. En el Ple del CIM del mes de juny, durant el debat del punt de “Declaració definitiva de la delimitació de l’entorn de protecció del monument de Galliner de Madona (Binigaus Nous, Es Migjorn Gran)”, la Consellera de Cultura, interpel·lada sobre aquest tema, va respondre a la portaveu del PSM Més per Menorca que es tractava d’un camí privat. No podem oblidar que, arran del mal estat del monument, el CIM va demanar que es tancàs, fet que es va aprofitar per tancar també el camí.

Tanmateix, pel que sabem, en una acta del Ple de l’Ajuntament des Mercadal, de dia 13 d’abril de 1913, es declara camí veïnal el Camí de Binigaus, la qual cosa demostraria el seu caràcter públic. A més, cal tenir en compte que el Camí de Binigaus figura com a camí públic a la Relació Municipal de Camins de 1.848 des Mercadal, a la Relació Militar de Camins Públics de Menorca de 1.899 i a la Relació de Camins Veïnals des Mercadal de 1.925 amb una llargària de 2,750 Km.

Així, hem de tenir en compte que, si el camí era veïnal i, per tant, un bé d’ús públic, avui encara ho és i l’administració ha de vetlar per garantir-ne el accés a tots els ciutadans.

Per tot això, plantejarem, en el proper Ple del Consell Insular de Menorca, la següent pregunta:

Quines accions pensa fer el CIM per tal d’obrir aquest camí públic, avui tancat?