Temes i qüestions presentades pel PSM Més per Menorca plantejades al Ple Municipal.

 Temes i qüestions presentades pel PSM Més per Menorca plantejades al Ple Municipal.

En un esforç per garantir una gestió municipal més transparent i centrada en les necessitats dels ciutadans, el grup municipal del PSM Més per Menorca presenta una sèrie de mocions, precs i preguntes que seran abordades aquest dijous al Ple de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

Així, es presenta una moció referent a la modificació de l'ordenança fiscal que regula els preus públics del servei de menjador a les escoletes infantils del nostre municipi. Tot i que compartim que és necessari el reforç de personal per a atendre la creixent demanda del servei de menjador a les escoletes, consideram que les famílies només han de pagar quan realment utilitzen el servei de menjador i no una tarifa plana per a tothom com s'està fent actualment.

D'altra banda, també presentem una moció sol·licitant al Consell Insular, que és qui ara mateix està instal·lant les noves marquesines al nostre municipi, que en algunes ubicacions es protegeixin millor aquestes de les inclemències del temps, instal·lant també pantalles frontals.

Una de les preguntes que es realitzaran és sobre la creació d'una subcomissió especial per a les festes de Sant Joan, després de l'acord pres a la Junta Municipal de Sant Joan el passat 31 de gener per crear una subcomissió dedicada a l'organització i els horaris de la festa de Sant Joan, el PSM Més per Menorca demana a l'Equip de Govern si s'ha creat ja aquesta subcomissió i, en cas contrari, quins són els motius del retard i si es preveu la seva creació a breu termini. La decisió de constituir aquesta subcomissió va sorgir de la necessitat de millorar els horaris actuals de la festa, que s'han mantingut inalterats durant molts anys malgrat l'evolució i la complexitat creixent de l'esdeveniment.

D'altra banda, el PSM Més per Menorca posa de manifest la importància de preservar el patrimoni astronòmic de l'illa, especialment després de ser declarada Reserva Starlight. Amb aquesta preocupació en ment, es demana a l'Equip de Govern sobre l'estat d'instal·lació de senyalització i altres millores pendents a l'Observatori Astronòmic de Menorca.

La convivència al casc antic de Ciutadella també és objecte d'interès, amb veïns i veïnes expressant preocupacions sobre el soroll i el funcionament dels locals d'oci. El PSM Més per Menorca busca respostes sobre les mesures preses després d'una recent reunió d'aquests veïns i veïnes amb membres de l'Equip de Govern, així com els progressos en la revisió de l'ordenança de renous.

Altres temes abordats inclouen la seguretat viària, on el PSM Més per Menorca exigeix accions immediates per a la reparació de rases al carrer Santa Bàrbara, així com la finalització de les obres de cablejat subterrani a la plaça Sant Antoni, destacant la necessitat d'una comunicació més clara i coordinada amb les empreses implicades.

Per acabar, el grup municipal també posa de manifest la importància dels espais públics, demanant tasques de manteniment i reparació al parc infantil de la placeta junt amb el carrer Jose Delfin Serra, assegurant un entorn segur i adequat per als més petits.

Aquestes preguntes i precisions reflecteixen el compromís continu del PSM Més per Menorca amb la millora del benestar i la qualitat de vida dels ciutadans de Ciutadella, encoratjant un diàleg obert i constructiu per afrontar els reptes del municipi.