“Un Govern que no reacciona davant la pobresa infantil és un Govern miserable”

Nel Martí insta l’Executiu a complir amb la recomanació de la Defensora del Poble d’obrir els menjadors escolars en estiu

El PSM Més per Menorca, a través del Grup MÉS, ha presentat una proposició no de llei per instar el Govern “a complir amb la recomanació de l’Oficina del Defensor del Poble perquè es mantenguin oberts tots els menjadors escolars que siguin necessaris per atendre a aquells menors que es trobin en situació de dèficit alimentari, o en risc de sofrir-la, per viure en llars que pateixen una privació material severa”.

Menjador escolar

El diputat Nel Martí afirma: “La pobresa infantil suposa un fracàs, com a societat i com a país, que no podem tolerar. Un Govern que no reacciona amb urgència davant la pobresa infantil, i tot el que se’n deriva, és un Govern miserable. Perquè només un Govern miserable toleraria que a un infant li falti el menjar”.

Segons l’informe La infància en les Illes Balears 2012/2013 elaborat per Unicef, prop de 65.000 infants, el 32,4% dels menors de 18 anys, viu en llars amb ingressos que estan per sota del llindar de la pobresa a nivell autonòmic, que per a una família de dos adults i dos nens se situa en uns 17.600 euros a l’any. La situació d’atur de les famílies, que ha augmentat en els últims anys fins a situar-se en un 28%, incideix directament en el risc de pobresa infantil. A més, la inestabilitat laboral, la disminució del poder adquisitiu i la capacitat d’estalvi, així com els problemes relacionats amb l’habitatge, tenen un efecte directe en la situació present i futura dels infants.

Segons Unicef, el 10,9% dels nins de les Illes viu en llars que pateixen “privació material severa”, un percentatge que és del doble de la mitjana estatal. D’acord amb aquesta agència de Nacions Unides, el 13,1% dels infants de l’Arxipèlag resideix en llars amb baixa intensitat laboral, davant del 9,8% de la mitjana estatal.

Per la seva banda, l’Observatori de la Infància de Mallorca, en l’informe La infància i l’adolescència en situació de pobresa a Mallorca, 2013-2014, constata que “Les famílies més afectades per la crisi s’han vist obligades a reduir despeses en tots els àmbits, inclòs el component d’alimentació; aquest fet ha comportat com a conseqüència l’existència de casos d’infants amb una alimentació deficient, en situació de mala qualitat de nutrició i de dificultats econòmiques per a l’accés a aliments frescos (carn, fruita o verdures), que són més cars, però imprescindibles en la dieta d’un infant. Així doncs, l’alimentació es pot veure compromesa en infants i en adolescents per la situació de pobresa.”

En resum, les dades permeten afirmar que una de cada quatre persones de les Illes es troba en situació de pobresa; que la cobertura dels serveis educatius, de salut i socials, afecten de forma directa sobre les situacions de pobresa infantil; i que la desaparició dels menjadors escolars pot derivar, si no es prenen mesures complementàries, en un increment dels problemes de nutrició relacionats amb la pobresa familiar.

D’altra banda, el Pacte balear per la infància, signat dia 19 de novembre del 2013, contempla precisament la intervenció dels poders públics quan els infants estan en situació de risc, per evitar els danys que se’n puguin derivar. I és que la pobresa infantil, dins les diverses situacions de pobresa i marginació, és de les més greus per la indefensió dels menors afectats.

Finalment, des del PSM Més per Menorca recorden que la Defensora del Poble, la Sra. Soledad Beceril, va enviar el mes de juny d’enguany a totes les Comunitats Autònomes la recomanació de què es mantenguin oberts durant l’estiu els menjadors escolars per atendre als menors en situació de dèficit alimentari. L’objectiu, explica Beceril en el seu escrit, és que els infants en situació de risc d’exclusió, que durant el període escolar assisteixen a aquests menjadors, no es vegin privats d’una alimentació adequada quan acabi el curs. La Defensora recorda també que garantir una adequada alimentació infantil ha de ser una prioritat per a tots els poders públics, i que en aquest objectiu s’hi han de comprometre totes les administracions públiques.