Un parc aquàtic en rústic i qualificar d’interés general una activitat privada quan existeix sòl urbà disponible?

Des del PSM-VERDS no entram a valorar aquest projecte empresarial privat per a una zona turística com la de Sant Lluís, ni entram a valorar les activitats que puguin desenvolupar-s’hi, tot i els dubtes que ens genera l’ús d’aigua que se’n farà de la xarxa municipal, només manifestam el desacord amb el procediment que vol seguir l’ajuntament de Sant Lluís”

Al regidor del PSM-VERDS, li sorprèn el fet que “el passat dimarts 17/09/2013, a la comissió d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Lluís, el regidor d’urbanisme ens fes saber que la modificació de normes subsidiàries de Sant Lluís i l’adaptació al PTI en l’àmbit dels nuclis tradicionals i sòl rústic va ser suspesa pel Consell Insular de Menorca i en canvi surti per premsa, amb tant de rebombori i amb el presumpte suport de l’Ajuntament de Sant Lluís amb els pertinents informes favorables, el parc aquàtic de Biniancolla i en un territori de sòl rústic que no, inicialment, no té previst ser transformat”.
Segons va informar el Regidor d’Urbanisme, i si no ho vam entendre malament, el punt tercer dels antecedents per suspendre dita norma diu: “ denegar l’aprovació definitiva referent al creixement de sòl urbà de Biniancolla, proposat en els terrenys confrontats a la parcel•la hotelera i en conseqüència, mantenir en aquest àmbit la qualificació urbanística de sòl rústic protegit en la categoria d’ANIT, segons les determinacions gràfiques del PTI”.

Des del PSM –Verds de Sant lluís observem amb preocupació que, una vegada més, l’Ajuntament faci Urbanisme a la carta i s’utilitzi una figura excepcional “ de l’interès general per equipaments públics” aplicada a una activitat privada per esquivar la normativa urbanística existent. Entenem que l’Ajuntament no pot sortir dient que faran el màxim esforç per obtenir l’interès general d’aquest projecte, enlloc de suggerir reubicar-lo en sol urbà, i menys donar la imatge que a partir d’ara es farà urbanisme discrecional a la carta o es posarà dins la Norma Territorial Transitòria. Potser seria hora que veiéssim alguna cosa de l’obscura Norma Territorial i que es plantegin fer com toca la revisió del PTI, que toca aquest anys, i amb la màxima participació i transparència possible. Segons comenta Remi Lora, “ Fer urbanisme discrecional i fer ús de la figura “d’interès general” per a projectes privats i no per equipaments públics per saltar-se el PTI no és res més que fer urbanisme a la carta”.

Des del PSM-Verds, volem deixar clar una vegada més, que no discutim si aquest projecte és o no una bona iniciativa privada,o si podria o no ser un projecte empresarial adequat per una zona turística, sempre que no el justifiquin com una actuació de desestacionalitazació. Des del PSM-VERDS no compartim que l’Ajuntament doni ales a un projecte empresarial programat en rústic, enlloc de en sòl urbà com li correspondria, quan amb l’ordenació territorial vigent, principalment el PTI i el PGOU dels ajuntaments, a Menorca hi ha suficient sòl classificat com urbà per créixer un 30 % més del que ara està construït.