El Consell impedeix exercir el control sobre les actuacions que realitza el Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic

La consellera Maite Salord ha denunciat reiterades vegades que l’equip de govern del PP del Consell Insular de Menorca “vulnera els drets fonamentals” reconeguts per la Constitució impedint a l’oposició exercir el dret de control de les actuacions que es duen a terme dins el Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic. Maite Salor explica que “se m’informa de tots els acords que prenen tots els consorcis, com el de neteja de platges o el de residus sòlids, però no tenc cap tipus d’informació sobre les infraccions urbanístiques”.

Des del PSM Més per Menorca s’han fet diverses peticions per tal de coneixer l’expedient administratiu derivat de les obres de l’hotel de Torralbenc Vell, però en cap cas mai s’ha obtingut resposta. És per aquest motiu que s’ha posat aquest tema en mans d’un advocat i s’han registrat escrits a la consellera d’Ordenació del Territori per tal que consideri quines són les possibles conseqüències legals que es deriven d’aquesta situació d’opacitat. Maite Salord recorda que “Marta Vidal és Consellera d’Ordenació del Territori i presitenta del Consorci de Disciplina Urbanística en Sòl Rústic, i per tant és ella la responsable d’aquesta falta de transparència en aquest tema”.

Adjuntem els documents que s’han registrat dirigits a la Consellera d’Ordenació del Territori.

MSR-CONSORCI-TORRALBENC-01-SOL INF I ACCÉS

MSR-CIM-TORRALBENC-01-SOL INF