La nostra visió del Turisme Rural

La nostra visió del Turisme Rural

Quan molta gent a Menorca seguia xerrant de seguir urbanitzant i intensificar el turisme de masses del sol i platja, des del PSM ja es xerrava del turisme Rural. Es xerrava de tota una sèrie d’activitats que podrien ser capitalitzadores d’una part del turisme de Menorca i complementària al Sol i platja. En aquells anys, només cal recordar la reivindicació del Camí de Cavalls, se’ns deia que només vindrien quatre motxileros -en un to despectiu òbviament- sense diners. De fet, ni empresaris, ni propietaris ni el PP, apostàvem per aquest tipus de Turisme, i molt menys, pel Camí de Cavall com element vertebrador del contacte amb la Natura.

Des del PSM Més per Menorca entenem que el turisme rural implica un apropament entre els habitants de les ciutats i de les zones rural. Des del PSM-EN, per tant, entenem que el tret distintiu dels productes del turisme rural és el desig d’oferir als visitants un contacte personalitzat,
de brindar-los l’oportunitat de gaudir de l’entorn físic i humà de les zones rurals, més encara en una Illa declarada Reserva de Biosfera i, en la mesura del possible, de fer-los partícips de les activitats, tradicions i estils de vida en el món rural.

És fàcil d’entendre que, en el cas de Menorca, -¬una illa eminentment turística, de dimensió molt reduïda i amb facilitat d’accés de les zones turístiques i dels nuclis urbans al medi rural-, la concepció del turisme rural no es centri només en l’allotjament en el medi rural i sí en les activitats de turisme rural, respectuosos amb el medi i el territori i les activitats que duen a terme els menorquins en el medi rural.

Entenem que el tret distintiu dels productes del turisme rural és el desig de brindar als visitants l’oportunitat de gaudir de l’entorn físic i humà de les zones rurals.

Segueix-nos

Twitter