Les mentides sobre el PTI

Les mentides sobre el PTI

La dreta vol canviar el PTI, perquè , amb l’excusa de la crisi econòmica, vol obrir novament les portes de Menorca a l’especulació i al negoci fàcil. El PTI ha significat una aposta pel creixement sostenible, econòmicament, socialment i ambientalment.

Ha costat l’esforç de moltes generacions de menorquins conservar l’illa, mantenir les nostres platges, el camp, el paisatge tan característic. No hem de permetre que ens la facin malbé.

Des del PSM més per Menorca som conscients que el PTI, com tot instrument d’ordenació, s’ha de revisar, però sempre des del consens i la participació. Tanmateix, el PP intenta, ara, modificar-lo per la porta de darrere.

Des de Menorca, no podem permetre que sigui el Govern Balear qui ens ordeni el nostre territori!

 1. A Menorca no es pot construir, per culpa del PTI
  El creixement potencial de l’illa és en aquests moments de 52.000 places (14.000 habitatges). Si l’activitat constructora està aturada és degut a la crisi econòmica que afecta gran part d’Europa.
 2. A les urbanitzacions de la costa no es pot fer cap nova vivenda, per culpa del PTI
  La construcció de noves vivendes, a les urbanitzacions existents, és possible. En tot cas, es limita la construcció de forma intensiva. El PTI ha preservat la costa de nous creixements urbans i ha reduït les zones turístiques que estaven sobredimensionades (Son Parc, Punta Grossa II, Son Bou…)
 3. No es poden construir nous hotels, per culpa del PTI
  El PTI sí permet la construcció de nous hotels a les urbanitzacions i als nuclis existents, però sempre d’acord amb uns estàndards de qualitat mínims, i racionalitzantne la implantació (es pot créixer en 600 places hoteleres i 858 places turístiques anuals).
 4. Les construccions tradicionals del camp menorquí estan caient a trossos, per culpa del PTI
  El PTI permet la rehabilitació de les construccions tradicionals (bouers, pallisses, etc.) sempre que açò no impliqui l’aparició de noves vivendes en el camp. De fet, durant aquests darrers anys, se n’han rehabilitat i modernitzat moltes.
 5. Els llocs de Menorca s’estan abandonant, per culpa del PTI
  El PTI permet que les construccions existents es puguin adaptar per tenir-hi animals. També permet la construcció de nous estables de fins a 20 m2 en finques que tenguin la superfície mínima.
 6. No podem tenir un estable per al cavall, per culpa del PTI
  Les cases de lloc poden ser rehabilitades i també ampliades en un 30 %. D’altra banda, el que necessiten les explotacions agràries és diversificar la producció i ser autosuficients.
 7. Han prohibit l’agricultura d’oci, per culpa del PTI
  L’agricultura d’oci està prevista en la normativa agrària, i el PTI així ho contempla, assegurant, però, que no es pervertesqui la funció de les casetes d’eines per convertir-se en vivendes precàries.
 8. Els nuclis rurals estan condemnats a ser sempre il·legals, per culpa del PTI
  El PTI va introduir, per primera vegada, la possibilitat de legalitzar els nuclis rurals, en reconèixer el seu ús residencial, sempre amb una lògica limitació de metres quadrats construïbles i mitjançant l’elaboració d’un pla especial.
 9. Hi ha un munt de traves burocràtiques, per culpa del PTI
  L’única gestió per als particulars que introdueix el PTI és la necessitat d’inscriure les vivendes del camp en un catàleg d’edificis en règim especial per poder-hi fer obres de rehabilitació i millora.
 10. L’economia de Menorca està aturada, per culpa del PTI
  Desgraciadament, els fets han posat en evidència la gran mentida escampada pel partit de la dreta: l’economia de Menorca està en crisi com ho està a la resta de l’Estat Espanyol i part d’Europa, on no és d’aplicació el PTI!

L’any 2003, el Consell Insular va aprovar el Pla Territorial de Menorca (PTI), un instrument que està garantint un ús respectuós del territori, que assegura la pervivència dels recursos naturals i que impedeix la destrucció del paisatge, de la costa i del camp, que és el patrimoni natural de tots els menorquins. La dreta que ara governa, la mateixa que ha destruït la costa valenciana, la mallorquina o l’eivissenca, la dreta que volia en el passat urbanitzar Macarella, cala’n Turqueta o Tirant, vol ara canviar el model territorial de Menorca per seguir especulant. I per açò ha anat estenent mentides sobre el PTI, que des del PSM – Més per Menorca volem desemmascarar.

Segueix-nos

Twitter