Per un comerç sostenible que fa ciutat

Per un comerç sostenible que fa ciutat

Des del PSM  hem defensat i defensarem un model comercial mediterrani, fonamentat en els petits i mitjans establiments que s’ubiquen a l’interior dels nuclis urbans , que cohesioni el teixit comercial de la petita i mitjana empresa.. Un model comercial més humà i que sigui la garantia del dinamisme econòmic, social i de relació culturals i lingüística que es respirar a les places i carrers de Menorca. Durant aquest 2010 seguirem apostant per un model mediterrani de comerç  que afavoreixi la proximitat entre el ciutadà i el comerciant, que  per la planificació i el consens, per una mobilitat sostenible i per unes ciutats més humanes.

Això vol dir posar al servei d’aquests establiments tots els instruments per garantir la seva modernització i afavorir la seva capacitat de competència front a altres fórmules d’activitat comercial que poden posar en perill la seva continuïtat. I complementar-ho amb un urbanisme de ciutat pràctic, que promogui l’habitable dels pobles, des de la perspectiva de l’Infant i el vianant.

Consideram  que el model de ciutat  i de poble a l’illa de Menorca ha d’ara lligat al model comercial mediterrani, fomentat en el petit i mitjà establiment que s’ubica a l’interior dels nuclis urbans. Un element, que per altre banda, esdevé  fonamental per a la dinamització de l’activitat econòmica i també per a la mateixa ciutat, que és més humana i accessible. Els polígons, per tant, s’haurien de destinar principalment al món industrial i, excepcionalment,  a segons quins usos comercials i de serveis. Sigui com sigui s’ha d’aconseguir un definir els usos i la distribució d’aquests serveis, que han de deixar viure i conviure amb els comerços petits i mitjans a l’interior de les ciutats.

I tot això només ho poden fer les administracions que coneixen bé la realitat dels pobles i ciutats i de l’illa de Menorca. És per això que consideram que han de ser les administracions insulars – el CIMe- i locals- els Ajuntaments- els que han de dur la davantera en aquesta qüestió i que la resta d’administracions han d’escoltar-les.

Cap a un model comercial sostenible i decidit des de Menorca

Avui, a finals del 2009, és un bon moment per decidir  quin és el model comercial i de ciutat que es vol per Menorca. En un moment en  ple debat al Parlament, amb la reforma de la nova Llei de Comerç, i al Consell Insular amb la revisió del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials juntament amb la normativa cautelar.

Consideram que és imprescindible poder decidir aquest model des de les mateixes ciutats i pobles, exercint la potestat i competència de les diverses administracions de l’illa o  la Comunitat Autònoma. Per això ens hem mostrat crítics amb les ingerències de l’Estat en matèria de comerç, governi qui governi i que sempre es produeixen, ja que és competència de  cada comunitat autònoma  definir quina és la realitat que vol pel seu territori.

L’oportunitat d’una norma cautelar per definir el model de insular des de Menorca

Però la realitat comercial de Menorca en aquests moments permet que la majoria de polígons industrials de l’illa compaginin l’ús comercial amb l’ús industrial i, a punt d’entrar en vigor la Normativa europea de serveis que aposta per la lliure circulació de serveis i la llibertat d’establiments, el PSM considera del tot necessari l’existència de la Norma territorial cautelar aprovada inicialment pel Consell de Menorca. La moratòria tindrà una vigència màxima de tres anys i afecta el sòl rústic i els polígons industrials, en els quals no es podran atorgar qualsevol tipus de llicèn-cies que facultin l’obertura de nous establiments comercials al detall o minorista.

Des del PSM es considera oportuna l’actual normativa territorial cautelar impulsada pel Consell Insular per tal de definir el model comercial insular adequat, davant l’entrada en vigor de la nova directiva europea de serveis i la seva  transposició, la redacció de la llei de comerç i l’aprovació inicials de les línies bàsiques del Pla Director Sectorial de Comerç.

Aquesta moratòria serà el rellotge  que ens ha de permetre un temps per reflexionar sobre el model comercial que volem. La revisió del pla director sectorial que impulsa el Consell, està lligat a la filosofia del PTI, que regularà els usos comercials als polígons industrials i la densitat comercial, que en aquest cas tindria caràcter informatiu i no prohibitiu, com si ho establia l’anterior pla aprovat l’any 1996.

Segueix-nos

Twitter