Volem menjar peix i no mercuri

Volem menjar peix i no mercuri

Aquest és el lema d’una campanya que té com a imatge, les imatge de baix, i que pretén conscienciar la gent de l’animalada que es vol perpetrar en el port de Maó. El dragatge és necessari, amb açò tothom hi està d’acord, però no de la manera que es planteja. Com hem denunciat en multitud d’ocasions, el procés ha estat seguit d’una manca de transparència total que han deixat molts de llocs a dubtes, que en cap cas s’han esvaït en les diferents sessions informatives, ans al contrari, han continuat sembrant aquests dubtes.

Així:

  1. Va aixecar les sospites un falta de coincidència d’unes dades dins l’informe en què es basava el projecte de dragatge. Es va atribuir a un error de transcripció, però curiosament es donava per bona la dada que quedava just 2 dècimes per davall del límit a partir del qual no calia analitzar més a fons.
  2.  D’aquesta manera, la zona més contaminada del port no ha estat analitzada de metalls pesants, i s’ha aconseguit així baixar les lectures de l’índex de contaminació dels sediments a l’interior del port.
  3. S’ha demostrat que la zona d’abocament de les restes del dragatge és ric en biodiversitat, i les conseqüències podrien ser irreversibles, i afecten als ecosistemes i a la pesca.
  4. Hi ha antecedents d’ocultació d’informació per part d’Autoritat Portuària, com el cas d’un informe de l’Institut Espanyol d’Oceanografia sobre els riscos de la contaminació de les aigües oceàniques en el consum de peix. Aquest informe es va ocultar durant 8 anys. Ara també s’ha pretès ocultar un informe de l’IEO que desaconsellava abocar les restes del dragatge del port de Maó a la mar.
  5. El Consell diu que abocar les restes del dragatge a terra no és viable i el Pla de residus no ho permet, però és mentida. No s’ha fet la consulta pertinent al Consorci de Residus i el Pla ho preveu.
  6. Els metals pesants perviuen en la cadena biològica, de manera que si els éssers situats baix de la cadena tròfica, com les plantes, queden contaminades, aquests metalls van passant a tots els animals, fins que arriben als peixos de consum, per tant no és només una qüestió de biodiversitat, sinó de salut pública.

Així, demanam que APB rectifiqui el projecte i aboqui les restes del dragatge a terra i faci el procés de descontaminació pertinent.

Segueix-nos

Twitter