Les al·legacions al Regalment Turístic

En les al·legacions al Reglament Turístic, demanam que la “Parada Turística” per no deslligar-la de l’activitat del llo i per distanciar-la del que seria un allotjament turístic

També demanam que es permeti el lloguer turístic particular en habitatges plurifamiliars

Dins el termini establert, el PSM Més per Menorca va presentar al·legacions al Reglament del Consell Insular de Menorca de desplegament de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears. Cal recordar que, en el Ple en què

Menora Turística
es va fer l’aprovació inicial, el PSM Més per Menorca va fer un vot d’abstenció, tot anunciant que presentaria al·legacions per intentar reconduir o concretar temes com el de les “vivendes vacacionals” o les “parades turístiques”.

En general, la paraula clau que defineix la filosofia del Reglament no és sostenibilitat ni qualitat sinó “competitivitat”, que pel PP vol dir donar llibertat al capital per invertir a lloure. Així, en el “preàmbul” del Reglament, es diu que, entre d’altres, un dels motius pels quals l’economia turística ha perdut competitivitat és “l’encariment de l’explotació turística a causa del compliment de la normativa (la qual cosa incentiva poc la inversió) que posaven de manifest una reducció de la qualitat i de la imatge de la planta turística”.

Així, sembla que, segons el PP, el compliment de la legislació (encaminada a augmentar la qualitat turística i territorial) és el motiu pel qual Menorca han perdut qualitat i competitivitat. Pel PSM Més per Menorca, la qualitat territorial i turística no augmentarà tot relaxant la legislació, concepte que no cal confondre amb el de la simplificació administrativa, cosa que compartim.

El PSM Més per Menorca presentà les al·legacions que hi ha en el següent document adjunt.

Al·legacions Reglament Turístic