Plenari del mes de març a l’Ajuntament d’Es Castell: mocions i preguntes

simo ferrando

Ahir, dijous 27 de març, en el plenari de l’Ajuntament d’Es Castell, el Grup PSM Més per Menorca vam presentar una moció referent al patrimoni arqueològic en la que vam instar a l’Ajuntament a instal·lar panells explicatius junt a les restes de l’antiga església del Roser, a promoure visites a les restes arqueològiques com a part del patrimoni històric del nostre municipi, a negociar amb els responsables del Consell Insular de Menorca i, amb el museu de Menorca, la possibilitat de organitzar una exposició temporal de les restes arqueològiques trobades a l’antic raval de es Castell al nostre municipi i a promoure una jornada explicativa, per part de algun professional, (historiador, arqueòleg etc.), de la importància històrica de les troballes. Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

En aquest mateix ple des del PSM Més per Menorca també vam presentar una moció referent a l’aparcament públic que es va crear aprofitant l’abocament d’una casa situada entre els carrers Batlle Pons, Sant Ignasi i Sant Jaume, instant a traslladar tots els pals elèctrics a l’interior del solar de l’aparcament, deixant així les voreres lliures per als vianants i a rehabilitar les voreres afectades dels carrers Batlle Pons, Sant Ignasi i Sant Jaume, permetent així el seu us normal. Durant el debat de la moció, l’equip de govern va explicar que tècnicament no seria possible traslladar els pals elèctrics dins la tanca, ja que només hi ha un conveni amb la propietat d’aquest, i que l’única solució viable seria soterrar els cables, però econòmicament es molt car. L’equip de govern va demanar al grup PSM Més per Menorca si aquesta moció es podia convertir en un prec, fet que vam acceptar.

A part d’aquestes mocions, el PSM Més per Menorca també vam presentar preguntes sobre l’assistència dels representants municipals de l’Ajuntament d’Es Castell a les reunions que realitza la Xarxa de Municipis de les Illes Balears per al Ramon Llull, xarxa a la que el municipi d’Es Castell forma part. Tot i que les preguntes van ser registrades a l’Ajuntament dia 11 de març, l’equip de govern va contestar que les respondria per escrit.

De forma conjunta amb els representats del grup PSOE i d’EM-EU, vam presentar una moció en la que vam instar a l’equip de govern de l’Ajuntament des Castell a que realitzés totes les gestions necessàries per tal que el Consell Insular de Menorca i el Govern Balear negociïn amb el SAREB l’adquidició de les casernes de l’Esplanada d’Es Castell, ja que aquest espai ha de poder estar dedicat i utilitzat per tota la ciutadania des Castell. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat, tot i això, l’equip de govern va manifestar que en cap cas renuncien a donar-li un us privat.

També de forma conjunta amb els grups PSOE i EM-EU vam presentar una bateria de preguntes sobre el Quarter d’Intendència Duque de Crillón per tal de poder saber quins departaments municipals i quins grups i associacions privats ho estan utilitzant i quins informes econòmics disposa l’Ajuntment. La resposta a aquestes preguntes serà facilitada a l’oposició per escrit.

Els documents adjunts són les mocions i les preguntes presentades al plenari.

Moció cementiri

Moció parking

Preguntes Ramon Llull

Proposta conjunta casernes Es Castell

Preguntes Quarter Duque Crillón