Prou d’impostos cap a Madrid

Prou d’impostos cap a Madrid

Benvolgut ciutadà, ciutadana,

L’any 1993, el PSM va realitzar una campanya informativa per posar en evidència el tractament econòmic injust que l’estat espanyol dóna a les Illes Balears: som la Comunitat Autònoma a on l’estat recapta més impostos, i en canvi estam en el darrer lloc en inversions i en serveis públics per als ciutadans i ciutadanes. En aquell moment, ens vam quedar pràcticament sols en aquesta denúncia, i des d’altres partits se’ns va acusar d’exagerats i catastrofistes.

Han passat vuit anys, i la balança fiscal negativa (la diferència entre els impostos que pagam i les inversions que rebem) no ha parat d’empitjorar. Aquella reivindicació del PSM s’ha demostrat absolutament certa, i avui tothom —partits polítics, entitats ciutadanes, experts en economia, etc.— comparteix aquesta afirmació. En això, certament, hem avançat. Però si és així, ¿per què no s’ha posat remei a aquesta injustícia?

La resposta és molt senzilla: perquè cap dels successius governs centrals de l’estat espanyol, d’un partit o d’un altre, no s’ha preocupat de les Illes Balears. Els ciutadans i ciutadanes que hi vivim som reiteradament ignorats, i les nostres reivindicacions han caigut en sac buit.
Per això, avui més que mai, necessitam fer sentir la nostra veu. Les Illes Balears han de reclamar de forma unànime el nostre dret a ser tractats com ens correspon. Des del PSM-Entesa Nacionalista et feim una crida a sumar esforços perquè Madrid ens escolti i s’acabi l’espoliació de les nostres Illes. Prou d’imposts cap a Madrid!

Les conseqüències del dèficit fiscal sobre els ciutadans i ciutadanes de les illes balears es reflexa en menor dotació de serveis per càpita en educació,Sanitat,Carreteres, justícia, etc… La balança fiscal negativa significa que les Illes Balears reben poques inversions de l’estat, que el finançament del Govern Autonòmic és absolutament insuficient per cobrir les necessitats, i que els serveis públics que l’estat presta a les Illes Balears estan molt per davall de la mitjana estatal.

Els perjudicats d’aquesta injusta situació són, directament, tots els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears

Segueix-nos

Twitter