Vist que l’Ajuntament desconeix l’existència de l’informe fet pel Ministeri sobre Can Saura, avui l’hem entregat

Can Saura-Miret_1- On detalla documents que ens entreguen

No ens deixarà de sorprendre el poc interès mostrat per l’Ajuntament de Ciutadella respecte al seguiment de tot el procés de Can Saura. I ens sorprèn, encara més, que de conèixer que podia existir aquest informe, l’Ajuntament no s’hagi interessat ni tan sols per saber què posava, per saber si és important i ni hagi demanat a l’oposició que li mostrem aquest informe i la resta d’informacions que tenim gràcies a les preguntes fetes pel diputat de Compromís. L’Ajuntament s’ha limitat a dir que no el tenen. Ens preocupa que , vist el precedent del Teatre des Born i de la recepció del mateix després d’una inspecció ocular, l’Ajuntament torni a deixar en mans del Ministeri un tema com aquest i no faci el seguiment necessari i deixi, una altra vegada, que una inspecció ocular pugui ser determinant per la transformació de l’edifici de Can Saura cap a jutjat.

En un comunicat enviat el passat dimarts, 24 de febrer, mostràvem la nostra preocupació per les actuacions que sembla que es desprenen de l’informe del Ministeri respecte a l’ús judicial de Can Saura i trobam que no s’ajusten del tot a les manifestacions fetes pels representants de l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella sobre aquet tema.

Ahir dèiem que després de tenir coneixement de l’informe del Ministeri, de les respostes a les preguntes formulades pel diputat de Compromís, i de mirar la proposta de Conveni de Cessió, se’ns havia creat molts altres dubtes respecte a Can Saura i de com es vol dur a terme el lloguer d’aquest edifici. Però a més, mostràvem la preocupació per com podia afectar aquest ús a la idiosincràsia del cas antic de Ciutadella, a la redacció, en marxa, del proper pla especial i PGOU i per com podria afectar a la mobilitat en el casc antic, on per cert, encara no tenim un informe de mobilitat i que, avui, encara sembla més necessari que mai. I és per açò que demanaríem al proper plenari,Moció Can Saura, que l’equip de govern ens pugui aclarir aquest dubtes .

Foto registre entrada Ajuntament Ciutadella

Des del PSM Més per Menorca, considerem que aquest no és el camí i que la informació l’hem de compartir, avui, després de llegir les declaracions fetes pel Batlle de Ciutadella dient que no tenen aquest informe i,sembla, que tampoc els preocupa massa tenir-lo, després de veure que tampoc s’han posat en contacte amb nosaltres perquè els passem l’informe, avui migdia hem entrat a l’Ajuntament l’informe que es va fer en data de l’1 d’abril de 2014, titulat “ Informe tècnic de la inspecció ocular del edificio que el ayuntamiento de Ciutadella cede a este ministerio para los juzgados .Can Saura Miret, C/ Santísimo n. 2 Cituadella de Menorca (destinatario: Subdirector general de obras y patrimonio)”, a través del registre d’entrada, , perquè seguim pensant que és important que el pugui tenir l’Ajuntament de Ciutadella, tots els membres de la Subcomissió de Patrimoni responsable del Seguiment de Can Saura i, si l’Ajuntament ho creu oportú, els tècnics de l’Ajuntament que poden estar implicats en aquestes gestions ( urbanisme, cultura, etc.). Així mateix, i per tal d’agilitzar-ho, als membres de la subcomissió, també els hi hem enviat la informació per correu.
Alhora, creiem que és important que en puguin fer una lectura per compartir les valoracions, veure si coincideixen o no amb les del PSM Més per Menorca, i veure si se’n desprenen actuacions importants o no. “ Creiem que és important que tots la coneixem i en puguem fer una valoració, xerrar-ne després i resoldre tots els dubtes al respecte”.

Esperem , que l’Ajuntament de Ciutadella reuneixi la comissió de Can Saura, mentre els tècnics de l’Ajuntament puguin fer les valoracions corresponents. Finalment, creiem que entre tots és possible valorar la importància d’aquest informe, de les respostes donades pel Ministeri, i de les actuacions que es desprenen del mateix
Per altra banda, esperem que l’Ajuntament pugui informar a la comissió de l’estat de les negociacions, si hi ha resposta o no del Ministeri a la proposta de Conveni de cessió d’ús, i que siguin responsables i coherents en les seves decisions, tenint en compte que el proper mes es convocaran les eleccions municipals i autonòmiques.